Hoe mogen we je helpen?
We zijn voor je bereikbaar via:

033-4606060 info@nefkensverzekeringen.nl

Financiële planning voor ondernemers

Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomsten. Niet alleen nu, maar ook als u stopt met werken of als u arbeidsongeschikt raakt. Juist omdat u in een bijzondere positie verkeert, is financiële planning nodig.

Bij financiële planning gaat het om een integraal advies, waarin zakelijk en privé als één geheel gezien worden. Alle financiële aspecten van uw leven worden dus meegenomen. Uitgangspunt zijn uw toekomstwensen en de vraag hoe die vanuit de huidige situatie gerealiseerd kunnen worden. Een goede analyse is daarbij cruciaal. We kijken naar de jaarcijfers en ander inkomsten, maar ook naar opgebouwde pensioenaanspraken, de verzekeringsportefeuille en beleggingsopbrengsten.

Verder komen de risico’s uitgebreid aan bod. U kunt immers nauwelijks terugvallen op sociale voorzieningen. Arbeidsongeschiktheid of overlijden van de (zakelijke) partner kunnen enorme gevolgen hebben voor de bedrijfssituatie en daarmee voor uw inkomenspositie. Aan de andere kant heeft u als ondernemer ook financiële kansen. Bijvoorbeeld als uw bedrijf groeit of als u uw bedrijf wilt verkopen.

Pas als alle kansen en risico’s in kaart gebracht zijn kan er een financieel advies opgesteld worden. Dat plan biedt oplossingen om het inkomen op peil te houden, ook als de omstandigheden moeilijk zijn. Daarnaast richt het plan zich op groei van het vermogen. U houdt dus overzicht over uw financiële situatie van nu én straks.

Wilt u de regie houden over uw eigen financiële situatie? Maak dan een afspraak met ons voor het opstellen van een financieel plan.