Hoe mogen we je helpen?
We zijn voor je bereikbaar via:

033-4606060 info@nefkensverzekeringen.nl

Fraudeverzekering

Verduistering, valsheid in geschrifte, oplichting of bedrog. Iedere organisatie kan ermee te maken krijgen. Naast de stress die zo’n gebeurtenis met zich meebrengt, kan dergelijke fraude aanzienlijke financiële schade tot gevolg hebben. Er kan een schuld ontstaan of uw banksaldo kan deels verloren gaan. De fraudeverzekering is er om deze schade te vergoeden.

De fraudeverzekering keert alleen uit als de fraude gepleegd is door een personeelslid van de verzekeringsnemer. Fraude door een directeur is alleen gedekt als hij niet ook eigenaar is van het bedrijf. De directeur van een BV of NV valt ook onder de dekking zolang hij niet de meerderheid van de aandelen bezit.

U krijgt fraudeschade vergoed die ontstaan is binnen een jaar nadat deze veroorzaakt is. Als u na beëindiging van de verzekering nog fraudeschade ontdekt die binnen de verzekeringstermijn ontstaan is, heeft u nog geruime tijd recht op een vergoeding.

De premie van de fraudeverzekering is afhankelijk van het verzekerde bedrag en het soort risico. Meestal wordt er een eigen risico overeengekomen.

Wilt u ook andere risico’s aangaande contant geld en cheques beperken? Dan biedt de winkelgeldverzekering uitkomst.