Hoe mogen we je helpen?
We zijn voor je bereikbaar via:

033-4606060 info@nefkensverzekeringen.nl

Uw zakelijke bezittingen

Ondernemer zijn betekent niet alleen risico's lopen en accepteren, het betekent met name (een deel van de) winst inzetten om meer winst te kunnen maken: investeren dus. Van veel van die investeringen kan een ondernemer langere tijd profijt hebben. En de fiscus gaat er dan ook van uit, dat die 'open bezittingen' als bedrijfsvermogen op de balans tot uitdrukking komen. Denk bijvoorbeeld aan de voorraden, de gebouwen, uw wagenpark, de debiteuren, kortom: alles wat waarde heeft.

Stille reserves
De vraag is echter wel of uw balans de waarde van uw bezittingen ook correct weergeeft. Want de fiscus biedt tevens de mogelijkheid uw investeringen 'af te schrijven'. Voor beginnende ondernemers bestaat zelfs de mogelijkheid tot 'versneld afschrijven'.
Niettemin zorgt het afschrijven ervoor, dat op uw balans de waarde anders wordt weergegeven, dan de werkelijkheid is. Het betekent, dat het bedrijfsvermogen van de ondernemer niet alleen bestaat uit datgene wat op de balans genoteerd staat, maar tevens uit datgene wat niet op de balans staat vermeld: 'de stille reserves'.

De juiste verzekerde bedragen
Bij het vaststellen van de juiste verzekerde waardes dient dan ook aansluiting gezocht te worden bij de praktijk. En hoe sneller uw onderneming groeit, hoe vaker wij met u om de tafel zullen zitten.

In dit verband kunnen van belang zijn:

  • actuele waarde van uw bedrijfsinventaris (en evt. het huurdersbelang)
  • de werkelijke goederenvoorraad
  • de gebouwen
  • het wagenpark
  • de debiteurenvoorraad
  • kasgeld
  • etc.

Geen standaard oplossingen. Wel maatwerk.
Ook hier: ondernemers verschillen. En dus kunnen wij hier geen standaard oplossingen aanbieden. Voor u is het echter wel van belang te weten, dat wij er alles aan zullen doen om u te helpen ondernemer te zijn. Om u te helpen uw risico's aanvaardbaar te houden en misschien wel: calculeerbaar.