Hoe mogen we je helpen?
We zijn voor je bereikbaar via:

033-4606060 info@nefkensverzekeringen.nl

Pensioen voor de DGA

De Directeur-Groot Aandeelhouder (DGA) is eigenaar én werknemer tegelijk. Daarom een aparte rubriek voor de DGA waar u alles vindt over de mogelijkheden om pensioenvoorzieningen te realiseren.

Wie is de DGA?
De afkorting DGA staat voor directeur-grootaandeelhouder. Het begrip directeur-grootaandeelhouder kent meerdere betekenissen. De DGA is zowel werkgever als ‘werknemer’. Hij werkt in loondienst van de rechtspersoon, meestal een besloten vennootschap (B.V.), waarvan hij tevens aandeelhouder is.

DGA en werknemersverzekeringen
Een directeur-grootaandeelhouder is weliswaar als werknemer in dienst van zijn eigen B.V., maar hij is in beginsel niet, zoals een gewone werknemer, verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zodat bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid geen recht bestaat op een sociale zekerheidsuitkering (ZW, WIA of WW). Hij zal zich hiervoor dus moeten verzekeren. Alleen als de directeur-grootaandeelhouder geen echte zeggenschap in de B.V. heeft, bestaat wel recht op een uitkering. Wanneer dit het geval is, is wettelijk vastgelegd in de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder.

Oudedagsvoorziening en DGA
Iedereen die in Nederland woont heeft bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd recht op een AOW-uitkering (zie hiervoor de rubriek AOW). Daarnaast kan men natuurlijk op verschillende manieren sparen voor later. Via de bank, door een levensverzekering af te sluiten of door een pensioenregeling te treffen

Nabestaandenvoorziening en DGA
Iedereen die in Nederland woont is verzekerd voor de ANW en heeft onder bepaalde voorwaarden recht op een ANW-uitkering bij overlijden van zijn echtgeno(o)t(e) of samenlevingspartner (zie rubriek ANW). Daarnaast kan men natuurlijk sparen om de partner verzorgd achter te laten. Het probleem hierbij is echter dat men van te voren niet weet wanneer dit overlijden plaatsvindt. Een levensverzekering, een nabestaandenlijfrente of een nabestaandenpensioen kan dan uitkomst brengen.

DGA en pensioen
Een DGA kan zijn eigen beloningsbeleid bepalen. Dat wil zeggen, hij kan tot op zekere hoogte zijn eigen salaris bepalen en zijn eigen pensioenregeling treffen. De DGA kan zichzelf de meest optimale pensioenregeling toezeggen, maar dat is meteen ook de meest kostbare. De staat helpt echter een handje. De kosten voor het pensioen zijn namelijk aftrekbaar van de winst van de onderneming, zodat er minder vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. In de pensioenregeling kan een eigen bijdrage worden opgenomen. Ook deze is fiscaal aftrekbaar.

Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie